БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Традициокная общественно-териториальная структура българских сел в Бессарабии


Автори:
Александър Пригарин

Страници: 441-448

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


346 изтегляния от 30.10.2017 г.