БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семейни обичаи на българите от чийшийските села в Бесарабия


Автори:
Светлана Топалова

Страници: 459-466

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


336 изтегляния от 30.10.2017 г.