БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Коледни обичаи и коледарски благословии от Придунавска Бесарабия като извор за българската народна култура


Автори:
Наталия Стрезева

Страници: 467-472

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


403 изтегляния от 30.10.2017 г.