БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Възраждането на българските калнедарни празници в Бесарабия


Автори:
Димитър Боримечков

Страници: 497-500

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


544 изтегляния от 30.10.2017 г.