БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Един неописан субстранен елемент в топонимията на бесарабските българи


Автори:
Иван А. Стоянов

Страници: 501-504

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


345 изтегляния от 30.10.2017 г.