БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Овчарската терминология в българските говори: типологична семантико-словообразувателна парадигма


Автори:
Валентина Колесник

Страници: 505-513

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1326 изтегляния от 30.10.2017 г.