БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Явленията диглосовост и билингвизъм, интерпретирани в художествен текст


Автори:
Елза Стоянова

Страници: 515-530

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


396 изтегляния от 30.10.2017 г.