БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Идентификация "родно" ("Родина") в поезията на бесарабските българи


Автори:
Цветана Георгиева

Страници: 531-540

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


908 изтегляния от 30.10.2017 г.