БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Категорията "време" в българския говор на село Заря (Камчик), Одеска област в Украйна


Автори:
Cветлана Георгієва

Страници: 541-548

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


434 изтегляния от 30.10.2017 г.