БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фонетична и морфологична дублетност в българския говор в кв. Терновка - гр. Николаев (Украйна)


Автори:
Зоя Барболова

Страници: 549-560

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


447 изтегляния от 30.10.2017 г.