БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на социолингвистичното проучване на езика на българите в Бесарабия


Автори:
Николай Тодоров

Страници: 561-564

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


378 изтегляния от 30.10.2017 г.