БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои форми на руското влияние върху езика на българския периодичен печат в Бесарабия в края на XX в.


Автори:
Татяна Тодорова

Страници: 565-568

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


309 изтегляния от 30.10.2017 г.