БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Динамика на идентичността на гагаузите в Бесарабия


Автори:
Емил Миланов

Страници: 595-600

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


471 изтегляния от 30.10.2017 г.