БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Процеси на реемиграция сред българите от Северното Причерноморие (1989 - 1999 г.)


Автори:
Спас Ташев

Страници: 601-607

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


476 изтегляния от 30.10.2017 г.