Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проф. д-р Красимира Мутафова: Преподавателят, колегата и приятелят


Автори:
Надежда Христова

Страници: 41-42

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


17 изтегляния от 18.5.2020 г.