СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За проявата на една характерна черта на стария български книжовен език в цамблаковото слово за Евтимий Търновски


Автори:
Кирил Кабакчиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 5-31

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


305 изтегляния от 10.4.2017 г.