СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Свети Георги и българите - топос в родната картина за свят от времето на създаването на преславската православна цивилизация


Автори:
Николай Ненов

Страници: 173-177

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


344 изтегляния от 10.4.2017 г.