СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: България в огледалото на метафората


Автори:
Тотка Стоева

Страници: 178-181

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


320 изтегляния от 10.4.2017 г.