СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Изследване на един слабо познат книжовен паметник от XVI век


Автори:
Камен Димитров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 190-192

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


268 изтегляния от 10.4.2017 г.