СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Първи конгрес на словашките слависти в Братислава


Автори:
Даниела Константинова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 205-208

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


323 изтегляния от 10.4.2017 г.