СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна конференция в памет на гл. ас. Даниела Петрова (1964–2006 г.)


Автори:
Иванка Попова - Велева

Страници: 209-210

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


330 изтегляния от 10.4.2017 г.