СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Международна интернет конференция "Славянски етноси, езици и култури в съвременния свят"


Автори:
Верка Сашева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 211-213

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


311 изтегляния от 10.4.2017 г.