СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Новият брой на Алманах за литература, наука и изкуство "Света гора"


Автори:
Владимир Шумелов дирекция „Култура, туризъм и международни отношения“ на Община Велико Търново, България

Страници: 214-216

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


309 изтегляния от 10.4.2017 г.