СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Сава Йорданов Василев


Автори:
Страници: 218-219

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


126 изтегляния от 25.3.2019 г.