СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдено научно звание: Гочо Недев Гочев


Автори:
Страници: 223-224

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


136 изтегляния от 25.3.2019 г.