СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Старобългарският превод на Псевдозлатоустовото „Слово за Усекновение на Йоан Кръстител“ (BHG 859)


Автори:
Христина Давидкова

Страници: 249-258

Резюме:

Статията предлага анализ на три преписа на Псевдозлатоустовото „Слово за Усекновение на Йоан Кръстител“. Изследваните текстологически, лексикални и някои граматически характеристики на славянските преписи в сравнение с гръцкия текст подкрепят мнението, че словото е билo преведено в старобългарската епоха в Източна България през X век. Наблюденията върху преводаческите похвати свидетелстват за доброто качество на превода и че констатираният на места свободен избор на корелати често прави текста по-разбираем за славянската аудитория.


Ключови думи:

превод, Преславска книжовна школа, агиография, старобългарски текстове в по-късни преписи

Изтегляне


75 изтегляния от 24.12.2019 г.