СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия:За една вечна тема в езикознанието (За Гинка Бакърджиева, Вариативност на диалогичния…)


Автори:
Вера Маровска

Страници: 299-300

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


43 изтегляния от 24.12.2019 г.