СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Невродидактиката и концепцията за многоезичието – нови възможности за чуждоезиковото обучение (За Янка Коева, Невродидактика…)


Автори:
Елена Савова

Страници: 304-305

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


46 изтегляния от 24.12.2019 г.