СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Да разказваш историята в сегашно време (За глаголното време в евангелските разкази)


Автори:
Павлин Събев

Страници: 167-175

Резюме:

Добре известен факт е, че евангелистите (с изключение на Лука) предпочитат сегашно време за своите разкази. Дали зад разказа за миналото в сегашно време (евангелията са писани поне две-три десетилетия след описваните събития) се крие някакъв особен граматичен код, както смятат повечето теолози днес? Анализираните примери показват липсата на такъв код и влиянието на устната семитска реч.


Ключови думи:

аорист, евангелия, сегашно време, глаголен аспект, койне

Изтегляне


110 изтегляния от 24.12.2019 г.