СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Гръцките книги в библиотеката на Емануил Васкидович


Автори:
Дора Савова

Страници: 176-182

Резюме:

Разпознаването и разчитането на списъците на гръцките книги в личната библиотека на Емануил Васкидович ни дават повод за още един опит да реконструираме съдържанието. Тематичният подбор и анализът на заглавията ни позволяват да оценим по достойнство този внушителен книжен масив, който съдържа най-значителните произведения на европейската просветителска мисъл и на гръцката Античност. Педагогическите пособия, географски, исторически, философски, граматики и речници, които притежава този наш виден възрожденски учител, показват високото ниво на образование, което той успява да даде на поколения българи, някои от които са и между водещите обществени лица в бъдеща свободна България.


Ключови думи:

Европейско просвещение, гръцки книги, Емануил Васкидович, библиотека, съдържание

Изтегляне


74 изтегляния от 24.12.2019 г.