СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Д-р Кръстев като автор на книги


Автори:
Пламен Антов

Страници: 183-192

Резюме:

Статията разглежда последователно всичките авторски книги на литературния критик, естетик и философ, главен редактор на извънредно важното за ранния български модернизъм списание „Мисъл“ (1892–1907). Анализира техните композиционно-структурни стратегии и принципи, резултат на което достига до съществени наблюдения върху механизмите, чрез които се изработват техните литературнокритически, теоретични и концептуално-исторически послания.


Ключови думи:

д-р Кръстев, авторски книги; стратегии на композиране на книги

Изтегляне


57 изтегляния от 24.12.2019 г.