СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ляво поколение, дясно поколение. Иван Мешеков и Ернст Юнгер (Предварителни бележки)


Автори:
Владимир Сабоурин Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 193-199

Резюме:

Настоящият текст е въведение в съпоставката между конституирането на „лявото поколение“ на Иван Мешеков (1891–1970) и „дясното поколение“ на Ернст Юнгер (1895–1998) във фронтовия опит на Първата световна война. И двамата автори са емблематични фигури съответно на лявото и дясното интелектуално пространство, бидейки същевременно „бели врани“ в собствения си политически лагер. В дълбоко премисленото екзистенциално и концептуално безразсъдство на радикално усамотяващите решения и постъпки, отвеждащи ги към решително поколенческо обвързване на естетическата привидност със сиянието (и заслеплението) на политическото, Иван Мешеков и Ернст Юнгер са братя по оръжие в децесионистичната ситуация, в която се намира „изгубеното поколение“, търсещо и намиращо себе си (или смъртта) по фронтовете на Първата световна война.


Ключови думи:

Иван Мешеков, Ернст Юнгер, ляво поколение, дясно поколение, Първа световна война

Изтегляне


157 изтегляния от 24.12.2019 г.