СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проекции на еретизма в „Легенда за Сибин“ на Емилиян Станев


Автори:
Венелин Грудков

Страници: 200-209

Резюме:

Статията има за цел да установи значението на редица еретически и ортодоксални текстове за реализацията на романа на Емилиян Станев „Легенда за Сибин, преславския княз“. От направените наблюдения се налага изводът, че привлечените изворови факти не се използват дословно, а са подчинени на авторовия замисъл, свързан с търсенето на отговор на въпроса „Що за народ сме?“


Ключови думи:

еретизъм, богомилство, модерна проза

Изтегляне


131 изтегляния от 24.12.2019 г.