СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Гьотевият „Фауст“ – огледало на модерността?


Автори:
Йохен Голц

Страници: 229-240

Резюме:

Как възприемаме Гьоте днес? Едно разпространено в Германия мнение е, че творчеството му е рожба на отдавна отминала епоха и поради това не съдържа послания към нашата съвременност. На тази теза статията противопоставя някои наблюдения най-вече върху 5. акт от 2. част на „Фауст“. Органичната връзка между „думи и дела“ в творчеството на Гьоте определя не само драматичните и наративни структури на това световно известно произведение, а и чрез своя апелативен характер силно и устойчиво се налага, далеч след като авторът му е стигнал края на своя дълъг земен път. И с чувство, и с етика то продължава да мотивира поколения европейци.


Ключови думи:

Гьоте, „Фауст“, наратив, модерност, принципът „надежда“

Изтегляне


55 изтегляния от 24.12.2019 г.