Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Медии и комуникации на 21. век, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Политическият бранд: криза на бранд наративността
Стефан Серезлиев
(изтегляния 430 от 30.4.2018 г.)

Multicultural Communication in Serbian Public Space
Zoran Jevtovic Zoran Aracki
(изтегляния 334 от 30.4.2018 г.)

Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм
Александър Христов
(изтегляния 309 от 30.4.2018 г.)

Езикът на предизборните реклами
Валентина Бонджолова
(изтегляния 289 от 30.4.2018 г.)

Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук
Евелина Христова
(изтегляния 386 от 30.4.2018 г.)

PR и мястото им в интегрираните комуникации
Мария Иванова
(изтегляния 450 от 30.4.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 130 от 2.4.2019 г.)