Медии и комуникации на 21. век, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Политическият бранд: криза на бранд наративността
Стефан Серезлиев
(изтегляния 183 от 30.4.2018 г.)

Multicultural Communication in Serbian Public Space
Zoran Jevtovic Zoran Aracki
(изтегляния 156 от 30.4.2018 г.)

Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм
Александър Христов
(изтегляния 118 от 30.4.2018 г.)

Езикът на предизборните реклами
Валентина Бонджолова
(изтегляния 120 от 30.4.2018 г.)

Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук
Евелина Христова
(изтегляния 192 от 30.4.2018 г.)

PR и мястото им в интегрираните комуникации
Мария Иванова
(изтегляния 140 от 30.4.2018 г.)