Медии и комуникации на 21. век, 2017 / Том 1 / Брой 1

Статии

Политическият бранд: криза на бранд наративността
Стефан Серезлиев
(изтегляния 238 от 30.4.2018 г.)

Multicultural Communication in Serbian Public Space
Zoran Jevtovic Zoran Aracki
(изтегляния 182 от 30.4.2018 г.)

Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм
Александър Христов
(изтегляния 144 от 30.4.2018 г.)

Езикът на предизборните реклами
Валентина Бонджолова
(изтегляния 140 от 30.4.2018 г.)

Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук
Евелина Христова
(изтегляния 216 от 30.4.2018 г.)

PR и мястото им в интегрираните комуникации
Мария Иванова
(изтегляния 187 от 30.4.2018 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 21 от 2.4.2019 г.)