Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съдържание. Тема на броя: Медии и избори


Автори:
Страници: 3-6

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


195 изтегляния от 30.4.2018 г.