Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Брюкселски новоговор или популистко говорене в политиката и в медийното отразяване на политически събития


Автори:
Андреана Ефтимова

Страници: 83-90

Резюме:

Медийната реч отразява най-ярко проблемите във функционирането на езика и протичащите процеси в речевата практика. Ето защо през нейното огледало често изследваме речта на политиците, която e в пряка връзка с основните тенденции в речевата практика – на интелектуализацията и демократизацията на речта. За да се означат два стила политическо говорене, в статията се въвеждат две терминологични словосъчетания – брюкселски новоговор и популистко говорене. Извеждат се основните езикови характеристики на тези стилове.


Ключови думи:

брюкселски новоговор, популистко говорене, политическа реч, медийна реч

Изтегляне


338 изтегляния от 30.4.2018 г.