Брюкселски новоговор или популистко говорене в политиката и в медийното отразяване на политически събития


Андреана Ефтимова

Резюме:

Медийната реч отразява най-ярко проблемите във функционирането на езика и протичащите процеси в речевата практика. Ето защо през нейното огледало често изследваме речта на политиците, която e в пряка връзка с основните тенденции в речевата практика – на интелектуализацията и демократизацията на речта. За да се означат два стила политическо говорене, в статията се въвеждат две терминологични словосъчетания – брюкселски новоговор и популистко говорене. Извеждат се основните езикови характеристики на тези стилове.

Ключови думи:

брюкселски новоговор, популистко говорене, политическа реч, медийна реч

Изтегляне


243 изтегляния от 30.4.2018 г.
Algeria / Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Netherlands / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States