Манипулативни езикови похвати, използвани при създаването на образа на британския политик в таблоидите The Sun и The Daily Mirror


Гергана Кушева

Резюме:

Докладът разглежда манипулативните езикови похвати, които таблоидите The Sun и The Daily Mirror използват при създаването на образа на британския политик. Анализирана е манипулативната употреба на собствени имена, несъответствието между заглавие и същински текст, както и употребата на чужда реч в текстовете за британските политици. Чрез използваните манипулативни похвати се уронва имиджът на политика и се постига „парасоциална връзка” с читателя.

Ключови думи:

таблоид, манипулативна стратегия, имидж, събитие, информация

Изтегляне


146 изтегляния от 30.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Macedonia / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States