Не/Възможното журналистическо отразяване: регионални ракурси към особеностите на медийната работа по време на избори


Фани Маздрашка-Михова

Резюме:

Докладът се фокусира върху някои особености на медийното отразяване на предизборни кампании в регионалните медии. Основната теза е, че в медийното отразяване на изборите има все по-малко журналистика, като отказът от нея е доброволен и осъзнат и причините за това не се изчерпват с популярните тези за политически зависимости. Разгледани са и начините, по които медиите спазват или заобикалят някои законови изисквания за маркиране на платеното съдържание.

Ключови думи:

медии, избори, политическа агитация

Изтегляне


175 изтегляния от 30.4.2018 г.
Belgium / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Morocco / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States