Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

PR и мястото им в интегрираните комуникации


Автори:
Мария Иванова

Страници: 119-122

Резюме:

Концепцията за интегрираните комуникации (ИК) придобива широка популярност в края на 90-те години на миналия век. Целта на ИК е преимуществата на елементите, които я съставят – PR, СМИ, Интернет и др., така да бъдат използвани, че да компенсират недостатъците на другия. Основните елементи, подходи и принципи са универсални и приложими за всяка сфера в обществения живот.


Ключови думи:

PR , интегрирани комуникации, комуникационна политика, организация

Изтегляне


315 изтегляния от 30.4.2018 г.