PR и мястото им в интегрираните комуникации


Мария Иванова

Резюме:

Концепцията за интегрираните комуникации (ИК) придобива широка популярност в края на 90-те години на миналия век. Целта на ИК е преимуществата на елементите, които я съставят – PR, СМИ, Интернет и др., така да бъдат използвани, че да компенсират недостатъците на другия. Основните елементи, подходи и принципи са универсални и приложими за всяка сфера в обществения живот.

Ключови думи:

PR , интегрирани комуникации, комуникационна политика, организация

Изтегляне


199 изтегляния от 30.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States