Значението на комуникацията като част от управленския процес


Пламена Пенчева

Резюме:

Комуникацията е неизменна част от управленския процес. Срещаме я като предпоставка за осъществяване на оптимално управление, като част от елементите на организационно-управленската структура, като средство за осъществяване на основните управленски функции, а също така е и необходимост при реа- лизиране на процеса по изработване на управленски решения. Комуникацията спомага също така и за осъ- ществяване на лидерство. Ето защо ръководителите трябва да полагат усилия за осъществяване на ефективна комуникация и за нейното управление.

Ключови думи:

комуникация, функция, решения, комуникационни канали

Изтегляне


158 изтегляния от 30.4.2018 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States