Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации


Илиана Павлова

Резюме:

Статията разглежда комуникационните характеристики на уеб и възможностите за тяхното управление в политическите комуникации. Проследява сенарастващата роля на „мрежата от отношения“ и се очертават механизмите на функциониране на бранд наративността като потребителски центриран процес.

Ключови думи:

мениджмънт на отношенията, онлайн политически комуникации, потребителски центрирани бранд общности

Изтегляне


238 изтегляния от 30.4.2018 г.
Austria / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States