Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мениджмънт на отношенията в онлайн политическите комуникации


Автори:
Илиана Павлова

Страници: 7-11

Резюме:

Статията разглежда комуникационните характеристики на уеб и възможностите за тяхното управление в политическите комуникации. Проследява сенарастващата роля на „мрежата от отношения“ и се очертават механизмите на функциониране на бранд наративността като потребителски центриран процес.


Ключови думи:

мениджмънт на отношенията, онлайн политически комуникации, потребителски центрирани бранд общности

Изтегляне


293 изтегляния от 30.4.2018 г.