Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Политическият бранд: криза на бранд наративността


Автори:
Стефан Серезлиев

Страници: 12-18

Резюме:

В наши дни брандът се превръща в мантра, която гарантира успех и устойчив просперитет в широки граници и категории: търговски, политически, спортни, религиозни, туристически, градски, регионални, държавни.В изследването авторът си поставя за цел да концептуализира съвременната криза на бранд наративността в полето на политическия бранд и брандинг. Основен акцент в анализа са връзките между различните подходи в модерния бранд мениджмънт в контекста на политическите брандове. Целта е да се открият причините за кризата в политическата бранд наративност в перспективата на успешното развитие на политическия бранд.


Ключови думи:

бранд, политически бранд, политическа бранд наративност, бранд мениджмънт

Изтегляне


338 изтегляния от 30.4.2018 г.