Съвременните политически комуникации: етика и професионализъм


Александър Христов

Резюме:

В публикацията е представен и анализиран един достатъчно важен аспект от съвременните политически комуникации – връзката между етиката и професионализма при тях и особено при реализация на кампании. Фокусът е върху практиката в страната ни, като ще бъдат представени някои важни съображения. В тази връзка ще бъде обоснована позицията, че свързаността между етиката и професионализма работи за постигането на интересите на гражданите.

Ключови думи:

политически комуникации, комуникационни послания, етика

Изтегляне


167 изтегляния от 30.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / India / Poland / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States