Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук


Автори:
Евелина Христова

Страници: 43-59

Резюме:

Настоящата статия представя част от изводите от изследване на фейсбук страниците на осем от кандидатите за президент на Р България в изборите, проведени през 2016 г. Изследването е базирано на количествен анализ на всички постове на кандидатите в периода 00.00 часа на 7 октомври – 24.00 часа на 5 ноември 2016 г. Постовете са описани по 31 показателя и са надлежно нанесени в таблица. Допълнително е приложен качествен анализ на страницата и постовете, който е оставен на субективната преценка на проследяващия съответния профил. Анализът по качествен показател не успя да покрие еднакво всички кандидатури, затова данните от него в по-голямата си част не са използвани.


Ключови думи:

избори, политически комуникации, социални мрежи, президентски избори, обратна връзка

Изтегляне


294 изтегляния от 30.4.2018 г.