Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Разкритията в политическата кампания за президентски избори 2016


Автори:
Райна Душкова

Страници: 60-67

Резюме:

Политическата кампания за изборите за президент и вицепрезидент на Р България през октомври – ноември 2016 г. поражда изследователски интерес и се отличава с актуалност. Анализът на кампанията разглежда посланията на кандидатите през тяхното отразяване в онлайн медии и социални мрежи. Поставя се фокус върху разкрития за тях в медийното пространство, както и конкретната политическа реторика от страна на кандидатите по отношение на техни опоненти в кампанията. Въз основа на контент анализ и с помощта на описателния подход, се анализират статии в медиите и публикации в социалните мрежи за целите на конкретното изследване. Анализът цели да проследи дали конкретните разкрития за кандидати остават като отделни публикации в дадена медия или се превръщат в политически скандали, достатъчно ефективни за дискредитиране на даден кандидат за президент и вицепрезидент. Цели също така да се отговори на въпроса доколко вниманието на средствата за масова информация се насочва към отделните политици, към техните характеристики и качества, извадки от техните биографии или се фокусира общественото внимание към постигнати от тях политически и управленски резултати. Имат ли отделните политически субекти ключова роля и изместват ли от фокуса на медиите партиите, институции и организации.


Ключови думи:

политическа кампания, послания, скандали, медии, социални мрежи

Изтегляне


223 изтегляния от 30.4.2018 г.