Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Манипулация и емпатия


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 11-23

Резюме:


The article analyzes linguistic empathy viewed as one of the instruments that have a considerable manipulative potential. We refer to the realization of linguistic empathy in the sentence and to the possibility for its realization as means for constructing texts, as speech tactics, and in some discourses – as communicative strategy as well.


Ключови думи:


Изтегляне


390 изтегляния от 13.10.2020 г.