Проблеми на устната комуникация
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на устната комуникация, 2016 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 504 от 13.10.2020 г.)

Манипулация и емпатия
Антон Гецов
DOI: https://doi.org/10.54664/BREX8632
(изтегляния 619 от 13.10.2020 г.)

За обръщенията в официалната устна реч
Марина Джонова
DOI: https://doi.org/10.54664/GCDS6990
(изтегляния 682 от 13.10.2020 г.)

Bgspeech и представянето на устната реч в българския национален корпус
Йовка Тишева Марина Джонова Хетил Ро Хауге
DOI: https://doi.org/10.54664/YFSK9938
(изтегляния 537 от 13.10.2020 г.)

За авторите

(изтегляния 398 от 11.5.2021 г.)

About the Authors

(изтегляния 436 от 11.5.2021 г.)