Научно съобщение: Рядък модел на родително-винителен падеж в съвременните български говори


Ана Кочева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


193 изтегляния от 13.4.2017 г.
Belgium / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Macedonia / Russian Federation / Spain / Ukraine / United Kingdom / United States