СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Рядък модел на родително-винителен падеж в съвременните български говори


Автори:
Ана Кочева

Страници: 158-162

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


294 изтегляния от 13.4.2017 г.