СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Ново изследване за Марин Дринов


Автори:
Стоян Буров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 186-190

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


314 изтегляния от 13.4.2017 г.